Kdo jsme

RR1

Jsme 10.přední hlídka Royal Rangers Havířov.

Naše činnost je dlouhodobě finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířov.

clip_image002

V roce 2020 nás finančně podpořila také Nadace České pošty.

 

Adresa:

10.přední hlídka Royal Rangers Havířov

Jurije Gagarina 19

Havířov – Podlesí, 73601

naší klubovnu najdete v budově modlitebny Apoštolské církve (pod restaurací “Balon”),

Selská 29

Havířov-Bludovice

č.ú.  2700529385/2010 

Informace o Royal Rangers

Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.
Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadla nebo loutková představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.

Royal Rangers v České republice pracuje jako Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996.

V roce 2007 jsme získali titul „Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Struktura:

Národní rada RRvČR pracuje jako ústředí OS, připravuje literaturu, školení vedoucích a koordinuje celorepublikové akce pro děti.

Přední hlídky RR – jsou samostatné org. jednotky a pracují v roce 2008 v těchto městech ČR: Třinci, Oldřichovicích, Českém Těšíně, Havířově, Karviné, Valašském Meziříčí, Hodslavicích, Zlíně, Brně, Břeclavi, Rumburku, Nýrsku, Mariánských Lázních, Lestkově, Příbrami, Třeboni, Vsetíně, Jablůnce, Sokolově, Olomouci, Jihlavě, Bystřici n. Pernštejnem, Praze, Kladně, Opavě, Albrechticích, Vyškově, Ostravě, Hustopečích, Zábřehu, Nedachlebicích, Znojmě, Frýdku-Místku a Prostějově.

Zlaté pravidlo RR zní:

Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.